Θερινά Μαθήματα

Ερευνητικές δράσεις 

Έργο: Εκπαίδευση των Παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 

Με την υλοποίηση του Προγράμματος: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», επιχειρείται η βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα παιδιών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που απειλείται με εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση. Μέσω του προγράμματος, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων με στρατηγικές που ενθαρρύνουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία. Το Π.Τ.Δ.Ε., με επιστημονικά υπεύθυνη την  καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ελένη Σκούρτου, είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του Προγράμματος στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

 


Έργο: «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά»

Στα πλαίσια του έργου Έργο: «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» από το 2011 μέχρι το 2014 δημιουργήθηκαν «Κοινότητες Μάθησης», με παραδοτέα το σχεδιασμό υλοποίηση των κοινοτήτων πρακτικής εκπαιδευτικών και κοινοτήτων μάθησης μαθητών.   Έλαβαν μέρος 62 τάξεις σε πολλές χώρες του κόσμου όπως:  Ελλάδα, Αυστραλία, Η.Π.Α., Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ν. Αφρική, Γερμανία, Τουρκία, Ρωσία. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και επιστημονικά υπεύθυνοι ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής Μιχάλης Δαμανάκης και η Καθηγήτρια Ασπασία Χατζηδάκη του ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτης.  Επιστημονικά υπεύθυνη για το σχεδιασμό και υλοποίηση των κοινοτήτων μάθησης ήταν η Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη, Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αιγαίου.


Έργο: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και   Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Πανεπιστημιακών Κέντρων Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) για τον Κλάδο των Φιλολόγων

Το έργο είχε αντικείμενο τοv σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επιμόρφωσης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας (κλάδων ΠΕ02 Φιλόλογοι, ΠΕ03 Μαθηματικοί, ΠΕ04 Φυσικές Επιστήμες, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, ΠΕ70 Δάσκαλοι, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί) σε όλη τη χώρα παρακολούθησαν την  επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ, με επιπρόσθετες δράσεις υποστήριξης και εφαρμογής στην τάξηΟι στόχοι του έργου ήταν (α) η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τις προκλήσεις των «κοινωνιών της γνώσης και της πληροφορίας», ειδικότερα σε ότι αφορά την αξιοποίηση και χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη και (β) η διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε όλους τους νομούς της χώρας, τα οποία θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, με αντικείμενα κλιμακούμενης δυσκολίας και προστιθέμενης αξίας. Επιστημονικά υπεύθυνη ήταν η Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αγγελική Δημητρακοπούλου, ενώ επιστημονικά υπεύθυνη για το Νότιο Αιγαίο από το 2011 έως το 2012 για το κλάδος ΠΕ02 Φιλόλογοι ήταν η Καθηγήτρια ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασιλεία Κούρτη Καζούλλη. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση’’, ΕΣΠΑ 2007-2013, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους.

 


Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Βασικός Παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠ2: Δράση 6 «Άυλος Πολιτισμός – Γλώσσες και Παραδόσεις στο Αιγαίου», επιστημονικά υπεύθυνη Ελένη Σκούρτου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σκούρτου, Ε., Γκασούκα, Μ., Γεωργαλλίδου, Μ., Φραντζή, Κ. (2015): Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Γλωσσικών, Διαλεκτικών και Πολιτισμικών Πόρων του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου, στο: Σπιλάνης, Γ., Κίζος, Θ., Καράμπελα, Σ. (Επιμλ) (2015): Νησιωτικότητα και Βιωσιμότητα: Η περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου – Insularity and sustainability: the case of Aegean islands, Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, (250-267)


Κοινωνικές δράσεις 

Γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών/στριών 

Από το 2016 μέχρι το 2020 στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναπτύχθηκαν και υλοποιούνται οι εξής δράσεις με στόχο την πολύπλευρη στήριξη των προσφύγων που διαμένουν στη Ρόδο:

(α) Γλωσσική εκπαίδευση παιδιών προσφύγων

(β) Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες πρόσφυγες

(γ) Μαθησιακή στήριξη παιδιών προσφύγων που φοιτούν στα σχολεία του νησιού

(δ) Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας/συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Δελτία τύπου και δημοσιεύσεις για τις δράσεις:

Εθελοντικές δράσεις του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας: Στήριξη και εκπαίδευση προσφύγων

Πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Δράσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών για τους πρόσφυγες: Μαθήματα αλληλεγγύης και ευαισθησίας.


Συνεργασία με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου 2012-2016

Στο διάστημα 2012-2014 φοιτητές/τριες μας απασχολήθηκαν εθελοντικά στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχοντας διδακτική στήριξη στα παιδιά των εκπαιδευομένων (κυρίως γυναικών) του σχολείου, ώστε εκείνες να παρακολουθούν απρόσκοπτα τα μαθήματα.

Ακολουθεί δελτίο Δελτίο Τύπου του τότε Διευθυντή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Ρόδου σχετικά με τη συνεργασία του μαζί μας και μήνυμα προϊσταμένης της  Μονάδας Β4 “Παρακολούθησης & Διαχείρισης Δράσεων Δια Βίου Εκπαίδευσης” Του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού που διενήργησε έλεγχο στο Σχολείο Δεύτερης   Ευκαιρίας στη Ρόδο. Αναφέρεται στην απασχόληση των φοιτητών μας πρωτοποριακό δεδομένο.

Από την ίδρυση του Σχολείου δεύτερης ευκαιρίας Ρόδου παρατηρήθηκε ότι υπερτερούσε σημαντικά ο αριθμός των ανδρών εκπαιδευόμενων έναντι των γυναικών. Διερευνώντας τους λόγους αυτής της διαφοράς εντοπίσαμε ότι αυτό οφείλεται κυρίως στις σημαντικά περισσότερες υποχρεώσεις που έχουν οι γυναίκες εκπαιδευόμενες. Πολλές από αυτές είναι και εποχιακά εργαζόμενες σε τουριστικές επιχειρήσεις. Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε αυτή την κατηγορία εκπαιδευόμενων, μεταξύ των άλλων, ξεκινήσαμε δοκιμαστικά τους 3 τελευταίους μήνες της σχολικής χρονιάς 2011-12 συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω της Καθηγήτριας κας Ελένης Σκούρτου. Συγκεκριμένα, αριθμός προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών φοιτητών του πανεπιστημίου εθελοντικά παρείχαν σε αίθουσα του σχολείου μας υπηρεσίες πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα παιδιά των γονιών μαθητών μας κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείο. Την εποπτεία του χώρου είχε ο διευθυντής μαζί με τη συμβασιούχο ψυχολόγο του σχολείου. Η προσπάθεια αυτή κρίθηκε επιτυχής και έτσι αποφασίσθηκε να ενισχυθεί. Έτσι αρχές Σεπτέμβρη 2012 με τη βοήθεια της κας Σκούρτου έγινε συνάντηση του διευθυντή του σχολείου με παράγοντες του πανεπιστημίου Αιγαίου, στην οποία αναζητήθηκαν τρόποι καλύτερης οργάνωσης μιας τέτοιας μορφής εθελοντικής δράσης. Παράλληλα, η συνέλευση του τμήματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδου αγκάλιασε την προσπάθεια με ομόφωνη απόφαση. Στην επίσημη ιστοσελίδα της σχολής αναρτήθηκε ενημερωτικό που καλούσε εθελοντές φοιτητές/τριες να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Ανταποκρίθηκαν 48 φοιτήτριες, όχι μόνο από το παιδαγωγικό, αλλά και τα τμήματα Νηπιαγωγών και Μεσογειακών Σπουδών, που δήλωσαν πρόθυμες να βοηθήσουν. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας από αρχές Οκτωβρίου 2012, σε καθημερινή βάση και εκ περιτροπής, 5-6 εθελόντριες βοηθούν τα παιδιά των γονιών εκπαιδευόμενών μας στα μαθήματα του σχολείου τους ή τα απασχολούν δημιουργικά. Σημειώνεται ότι καθημερινά συμμετέχουν 12-16 παιδιά νήπια, δημοτικού και 1ης γυμνασίου. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοί μας θεωρούν το σχολείο «δικό τους χώρο» στον οποίο μπορούν να εμπιστευτούν την φύλαξη των παιδιών τους. Τέλος, προτείνουμε αυτή η προσπάθειά μας να λάβει ένα ποιο επίσημο χαρακτήρα με την ηθική ανταμοιβή των εθελοντριών από τη Γενική Γραμματεία δια Βίου Μάθησης.

Με εκτίμηση

Γιάννης Σάββας

 

Παρακάτω το μήνυμα της προϊσταμένης που διενήργησε έλεγχο στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ρόδο.

 

Αγαπητέ κ. Σάββα,

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνδρομή σας στη διενέργεια της επιτόπιας επίσκεψης στο ΣΔΕ Ρόδου και κυρίως για τη συμβολή σας στην υλοποίηση του έργου.

Οι ιδέες σας και η εφαρμογή τους (η σελίδα σας και η βοήθεια των εθελοντριών δασκάλων στα παιδιά των μαθητών των ΣΔΕ) είναι για τα δικά μου δεδομένα πρωτοποριακά.

 

Με εκτίμηση,

Φλωρεντία Καραβατά

Προϊσταμένη Μονάδας Β4 “Παρακολούθησης & Διαχείρισης Δράσεων Δια Βίου Εκπαίδευσης”

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ

Τηλ: +30 210 327 8002

fax: +30 210 327 8075

Κωνσταντινουπόλεως 45-49, 118 55 Αθήνα

 


          Συνεργασία του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας ΠΤΔΕ με τη ΧΕΝ Ρόδου

Ομάδα ανάγνωσης της Οδύσσειας με μέλη της ΧΕΝ Ρόδου, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2017 σε συνεργασία με τη Φιλόλογο Λουκία Ορφανού.

 

 


Επιμορφωτικές δράσεις

Διενέργεια επιμορφωτικών δράσεων εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσικής διδασκαλίας και γραμματισμών στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου και πανελλαδικά με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πέραν των επιμορφωτικών δράσεων που επιτελούνται στο πλαίσιο των πρακτικών ασκήσεων της γλώσσας στο πλαίσιο ενίσχυσης των προγραμμάτων της Μεντορείας από το 2013, το ΠΤΔΕ συμμετέχει από το 2020 στην προσπάθεια επιμόρφωσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσικής διδασκαλίας με στόχο την πιστοποιημένη επιμόρφωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευτικών στο πεδίο του γλωσσικού γραμματισμού.

Υπεύθυνη για τα θέματα γλωσσικού γραμματισμού από το ΠΤΔΕ είναι η Οικονομάκου Μαριάνθη, επίκουρη καθηγήτρια και μέλος του Τομέα.

Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς με θέμα τη Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης και τη Διαπολιτισμικη΄Εκπαιδευση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ειδικότερα, υλοποιείται από το 2019, υπό την επιστημονική ευθύνη της Οικονομάκου Μαριάνθης, επίκουρης καθηγήτριας και μέλους του Τομέα, το επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Θεωρία και πράξη στο οποίο έχει λάβει μέρος ένας πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών (μέχρι το τέλος του 2020 έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 14 κύκλοι) αλλά και συνεργατών-διδασκόντων/ουσών, εξειδικευμένων σε ζητήματα διγλωσσίας και γλωσσικής εκπαίδευσης, από διαφορετικά Πανεπιστήμια της χώρας. Στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού των Προγραμμάτων έχουν συνδράμει καθοριστικά οι καθηγήτριες Κούρτη-Καζούλλη Βασιλεία, Σκούρτου Ελένη, αλλά και συνεργάτες/ιδες του Εργαστηρίου.

 

Δράσεις για τη διοργάνωση ενός νέου συνεδρίου (υπο κατασκευή).